600 €

PREU PER PARTICIPANT

Les places són limitades.
S’assignaran per ordre d’inscripció.
La pre-reserva es confirmarà i notificarà per correu electrònic.

Una vegada confirmada la pre-reserva, caldrà enviar escanejada la següent informació al correu electrònic de reserves:
reserva@cruzdominguez.camp

• Autorització dels pares firmada. El model el podeu descarregar aquí.
• Targeta sanitària
• DNI de l’inscrit (en cas de tenir-lo).

En el correu de confirmació de la pre-reserva es facilitaran les instruccions per realitzar el pagament (per transferència bancària) i l’import corresponent a abonar.
L’assignació de plaça definitiva es realitzarà en funció de l’ordre en el qual s’efectua el primer pagament.
Per realitzar aquest pagament es disposa de 15 dies a partir de la confirmació de la pre-reserva.
El segon pagament, amb l’import restant, caldrà realitzar-lo una vegada formalitzada completament la inscripció.
És imprescindible a l’hora de realitzar el pagament indicar el següent concepte: Inscripció campus + Nom del participant.

La política d’anul·lacions és:
Retorn del 50% de l’import total si l’anul·lació es produeix entre el dia 1 i el 24 de juny.
No hi ha retorn si l’anul·lació es produeix a partir del dia 25 de juny.

Jugador/a Intern

Pensió completa

Step 1 of 3 - Dades de la família

0%
  • Dades de la família